Chính sách khách hàng thân thiết

Làm sao để trở thành khách hàng thân thiết của Hidanz ?

Khách hàng sẽ trở thành Khách hàng thân thiết của Hidanz ngay khi mua một sản phẩm của Hidanz và sẽ nhận được các ưu đãi về điểm thưởng và chương trình sinh nhật vô cùng hấp dẫn vào tháng sinh nhật của bạn.
Để được hưởng ưu đãi, quý khách chỉ cần cung cấp đầy đủ các thông tin: Họ tên, Số điện thoại, ngày sinh (ngày sinh chỉ được cập nhật một (01) lần duy nhất theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ khác có xác minh ngày sinh), email, địa chỉ.

I. TÍCH ĐIỂM KHÁCH HÀNG.

Tất cả các đơn hàng khi mua online và offline tại Hidanz đều được tích điểm với giá trị mỗi điểm thường là 10.000đ = 1 điểm. (Phần tích điểm chỉ tính trên giá trị sản phẩm, không tính phần phí ship trong đơn hàng.)

VD: Khi mua đơn hàng thành công có trị giá sản phẩm 295.000đ + 20.000đ (phí ship), điểm được tích làm tròn là 30 điểm.
– Điểm sau khi được tích sẽ được quy đổi thành tiền để áp dụng trừ trong đơn hàng kế tiếp khi khách hàng có yêu cầu. Giá trị quy đổi: 01 điểm = 500đ.

Lưu ý:

  • Mỗi khách hàng chỉ được sử dụng duy nhất 1 số điện thoại để đăng ký làm thẻ thành viên và cộng dồn điểm tích lũy vào số điện thoại đó. Trường hợp Khách hàng thay đổi số điện thoại thì toàn bộ điểm tích lũy sẽ bị mất.
  • Điểm tích lũy không quy đổi thành tiền mặt.
  • Mỗi đơn hàng được sử dụng số điểm quy ra tiền thanh toán tối đa <= 50% giá trị tổng SP trong đơn hàng.
  • Đối với đơn online điểm sẽ được tích sau 7 ngày tính từ ngày khách hàng nhận được sản phẩm.

II. THỜI GIAN VÀ CÁCH THỨC XẾP HẠNG THÀNH VIÊN.

Thành viên sẽ được thăng hạng ngay lập tức khi đạt chi tiêu tích lũy cần thiết.

Hạng thành viên được tính dựa trên Chi tiêu tích lũy trong 01 năm như sau:

Thành viên KHTT: chi tiêu tích lũy dưới 1 triệu

Thành viên Bạc: chi tiêu tích lũy từ 1 triệu đến dưới 2 triệu

Thành viên Vàng: chi tiêu tích lũy từ 2 triệu đến dưới 4 triệu

Thành viên Kim Cương: chi tiêu tích lũy từ 4 triệu đến dưới 6 triệu

Thành viên Bạch Kim: Chi tiêu tích lũytừ 6 triệu trở lên

Hạng thành viên sẽ được xét hạng lại vào ngày 31.12 hàng năm dựa trên tổng chi tiêu của 12 tháng trong năm.